• Ik doe nu een gift

In mijn testament

Wil je dat patiënten warme en goede zorgen krijgen, ook als jij er niet meer bent? Als je Dimpnafonds opneemt in je testament dan investeer je in de gezondheid van toekomstige generaties. Jouw herinnering leeft voort in de extra zorg en aandacht die onze patiënten en hun omgeving krijgen. Jouw nalatenschap geeft patiënten een betere toekomst.

Je kunt geld nalaten, maar evengoed een gebouw of een kunstwerk. Je kan alles of een deel van je roerende en onroerende goederen nalaten. En je bepaalt helemaal zelf waar jouw nalatenschap aan het Dimpnafonds naartoe gaat. Dat kan je allemaal helder neerschrijven in jouw testament. Zo kan je kiezen voor een specifiek project van het Dimpnafonds of voor een specifieke medische discipline of kliniek die je nauw aan het hart ligt. 

Contacteer ons

Weet je niet goed hoe je hieraan begint? Heb je vragen? Neem dan in alle vertrouwen en vrijblijvend contact op met Ann Van Hulle: info@dimpnafonds.be, 014 57 73 35, 0497 88 31 80. 

Hoe neem je Dimpnafonds op in je testament?

Als je Dimpnafonds wil opnemen in je testament, dan is het belangrijk om ons met de volgende gegevens te benoemen: 

Dimpnafonds vzw
J.B. Stessensstraat 2, 2400 Geel
Ondernemingsnummer BE0735.363.730

Vermeld daarbij wat je juist wil nalaten aan Dimpnafonds en of je het aan een specifiek project of medische discipline wil nalaten. 

Je kan je testament zelf schrijven, maar we raden je aan om een notaris in te schakelen. Een notaris registreert en bewaart je testament. Zo vermijd je verlies of misverstanden, en ben je er zeker van dat al je wensen over je erfenis worden ingewilligd.

Kies zelf het soort legaat dat je wil opnemen in je testament

  • Algemeen legaat

    Bij een algemeen legaat sta je al je bezittingen af aan één of meerdere personen of organisaties. Als je al je bezittingen wilt nalaten aan Dimpnafonds, maak je van Dimpnafonds je algemene legataris.

  • Legaat onder algemene titel

    Met een legaat onder algemene titel laat je een deel van je bezittingen na aan één of meerdere personen of organisaties. Zo kan je bijvoorbeeld een bepaald percentage van je bezittingen of je bankrekeningen nalaten aan Dimpnafonds.

  • Bijzonder legaat

    Wil je welbepaalde bezittingen nalaten aan het Dimpnafonds? Met een bijzonder legaat kan je bijvoorbeeld beslissen om een bepaalde som geld, een specifieke woning, een specifiek kunstwerk of de inhoud van je effectenrekening na te laten aan Dimpnafonds.

Vanaf 1 juli 2021 zal in Vlaanderen in principe het nultarief gelden voor legaten (die na die datum openvallen) en schenkingen aan goede doelen. De erf- en schenkbelasting wordt dan verlaagd naar 0%. Ook de fiscale regeling rond duolegaten zal wijzigen: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren vanaf 1 juli 2021.

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it.