Veelgestelde vragen

Wanneer je dit jaar 40 euro of meer geeft, ontvang je volgend jaar een fiscaal attest via het Filantropisch Centrum van Stichting Pelicano. Zij beheren onze giftenrekening BE53 0689 0926 1253, waar ook alle online giften toekomen. Dit geeft je recht op een belastingvermindering tot 45% van je gift(en), volgens de voorwaarden in artikel 145/33 WIB 92.

Merk op: in 2020 krijg je voor je giften uitzonderlijk een belastingvermindering van 60%. De overheid wil met deze fiscale maatregel organisaties steunen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.

Jouw gift komt terecht op de rekening BE53 0689 0926 1253 van Dimpnafonds vzw. Deze giftenrekening wordt beheerd door het bij Koninklijk Besluit erkend Filantropisch Centrum van Stichting Pelicano. Alle giften die op dit rekeningnummer toekomen (hiertoe behoren ook de online giften), zijn bestemd voor Dimpnafonds vzw.

Alle bankrekeningen van de Stichting Pelicano worden jaarlijks geaudit door een bedrijfsrevisor. Het is ook Stichting Pelicano die jou in de loop van volgend jaar automatisch een fiscaal attest bezorgt, wanneer je dit jaar 40 euro of meer schenkt aan Dimpnafonds vzw (volgens de voorwaarden in Art. 145/33 WIB 92).

Natuurlijk! Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, contacteer dan Josti Gadeyne, dagelijks bestuurder van Dimpnafonds vzw. Stuur een e-mail naar info@dimpnafonds.be of bel haar op 014 577 335. Je kan ook een brief sturen per post naar Dimpnafonds, J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel.

Jouw persoons- en giftgegevens worden enkel en alleen bewaard om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en om je een fiscaal attest te kunnen bezorgen. We geven ze niet door aan derden. Je kan altijd vragen om je gegevens aan te passen conform de wet op de gegevensbescherming. 

Alle informatie kan je nalezen in onze privacyverklaring. Heb je hier vragen over? Stuur dan een mailtje naar info@dimpnafonds.be.