• Ik doe nu een gift

Ik steun met mijn bedrijf

Steun met je bedrijf het Dimpnafonds en word een partner voor een betere gezondheid in de Kempen.

De steun van jouw onderneming heeft een grote impact op de samenleving én op je eigen bedrijf.

 • Je helpt patiënten terug op de been, letterlijk én figuurlijk. Je helpt mensen in nood, van jong tot oud. Je zorgt voor een warm en waardig afscheid als er geen andere uitweg meer is. Je drukt je stempel op de gezondheidszorg van een hele regio.
 • Je verbetert de mentale en fysieke kracht van je werknemers. Je toont jouw waarden en maatschappelijke verantwoordelijkheid aan je personeel. Je creëert betrokkenheid, trots en solidariteit onder je werknemers. Als employer branding kan dat tellen. 
 • Je toont ook jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid en waarden aan je klanten. Je bouwt aan je reputatie. Je toont jouw warm hart aan de buitenwereld. Dit straalt af op jouw merk.
 • Je kan gebruik maken van fiscale aftrekbaarheid.
 • Je stapt in een unieke, verrijkende, wederzijdse samenwerking op maat van jouw bedrijf.
Contacteer ons

Wil je van gedachten wisselen over een partnerschap tussen jouw onderneming en het Dimpnafonds? Wil je een specifiek project ondersteunen dat je nauw aan het hart ligt met een gift in geld, in natura, via sponsoring of publiciteit?

Neem dan contact op met Ann Van Hulle: info@dimpnafonds.be, 014 57 73 35, 0497 88 31 80. 

Jouw fiscale aftrekbaarheid

 • Giften

  Voor giften kan jouw onderneming tot 45% belastingvermindering krijgen.

  Jouw gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je gift moet 40 euro of meer bedragen
  • Het giftbedrag dat je kan aftrekken van de belastingen bedraagt maximum 5% van je bruto (fiscale) jaarwinst, met een absoluut maximum (dat niet geïndexeerd wordt) van 500.000 euro
  • Je gift moet in geld gedaan zijn
  • Je gift is zonder tegenwaarde
  • Je gift mag niet de opbrengst zijn van een collectieve geldinzamelactie

  In de aangifte van vennootschapsbelasting moet je het totale bedrag van je gift(en) van dat boekjaar eerst opnemen onder de ‘verworpen uitgaven’ (als liberaliteiten) en nadien terug in mindering brengen als niet-belastbaar bestanddeel.

  Voor giften aan het Dimpnafonds op rekeningnummer BE53 0689 0926 1253 krijg je een fiscaal attest van het Filantropisch Centrum van Stichting Pelicano. Zij beheren onze giftenrekening en zijn erkend door het ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te reiken voor giften aan het Dimpnafonds en andere fondsen waarvan zij de giftenrekening beheren.

 • Sponsoring of publiciteit

  Bij sponsoring of publiciteit is er wél een tegenwaarde of tegenprestatie. We maken met jou concrete afspraken over welke vorm van communicatie of zichtbaarheid we als Dimpnafonds kunnen bieden in return voor jouw sponsoring. 

  Jouw sponsorkosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskosten, als je kan aantonen dat:

  • de uitgaven (rechtstreeks of onrechtstreeks) bijdragen tot de groei van je onderneming, namelijk tot het behouden of verwerven van professionele inkomsten
  • de publiciteit je onderneming in een gunstig daglicht plaatst bij het publiek
  • de gemaakte kosten proportioneel zijn: ze mogen niet op onredelijke wijze de nood van jou als sponsor overstijgen

  Je moet hiervoor de nodige bewijsstukken inbrengen. Wij zorgen voor een factuur of ontvangstbewijs van jouw sponsoring en voor de nodige publicaties en andere publiciteitsproducten.  

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it.